PANƏLİ

Əlinin öyüdü, Əlinin nəsihəti.
PANALI
PAPI