PASAVAN

(Salyan)
arxa, kömək, himayəçi. – Kimin pasavanı var, ona zaval yoxdu
PASALAX
PASKƏLLƏMEG