PİÇƏNDƏRPİÇ

f. qat-qat, dolaşıq, qarmaqarışıq.

PİÇAPİÇ
PİÇİDƏ