PİSRƏFTAR

pisrəftar bax bədxasiyyət

PİS
PİSTOLET