QƏBİH

ə. 1) çirkin, yaraşıqsız, yöndəmsiz; 2) pis, yaramaz.

QƏBİ
QƏBİL

Digər lüğətlərdə