RÖYA

röya bax 1. yuxu; 2. yuxugormə

RÖVZƏXAN
RUBAH

Digər lüğətlərdə