RAFƏDDİN

dini qaldıran, dini ucaldan.
RAFAT
RAFƏR