RAFAT

qaldıran, ucaldan; vəkillik, böyük rütbə; lütf; mehribanlıq.
RAFAT
RAFƏDDİN

Digər lüğətlərdə