RAFİQƏ

yoldaş, dost, sirdaş, ortaq, şərik.
RAFİQ
RAFİL