RAFİQ

yoldaş, dost, sirdaş, ortaq, şərik.
RAFİ
RAFİQƏ