RAFİZƏ

inkar edən, əleyhinə çıxan; əl çəkən (Əbubəkr, Ömər və Osmanın xəlifəliyini qəbul etməyən şiələr "rafizilər" adlanmışlar).
RAFİZ
RAĞİB

Digər lüğətlərdə