reklam sifarişçisi

Reklamın istehsalı, yerləşdirilməsi və yayılması üçün reklam informasiyasının mənbəyi olan fiziki və ya hüquqi şəxs

reklam lotereyası
reklam yayıcısı