SÜKUT

SÜKUT – HAY-KÜY Sükut gərmiş qanadını evlərə, eşiklərə (H.Hüseynzadə); Bu hay-küy ona çox mənasız görünürdü (Mir Cəlal).

SÜKUT – TUFAN Üstümüzü alıb ilğım; Nə sükut var, nə tufan var! (M.Dilbazi).

SÜDƏMƏR
SÜLH

Digər lüğətlərdə