SAFİ

ə. 1) saflıq, təmizlik; 2) m. ürəyi təmizlik; safürəklilik.

SAFDİLANƏ
SAFİL

Digər lüğətlərdə