SAVAŞ

SAVAŞ – BARIŞIQ Qurd qardaş, savaş nə gərək, ətin yerini tapmışam (A.Şaiq); Barışıq məsələləri ilə o məşğuldur.

SAVADSIZ
SAVAŞQAN

Digər lüğətlərdə