SEHRLİ

SEHRLİ Çox dərdləri bilən həkim; Dedi: əgər sehrli nar; Yesə, bu xəstə sağalar (M.Seyidzadə); TİLSİMLİ [Şahlar] həmin nağılın qəhrəmanı insana əbədi həyat verən çiçəyi tapıb gətirməyə gedərkən üç tilsimli dağ aşmışdı (İ.Əfəndiyev); CADULU, OVSUNLU.

SEHRLƏMƏK
SEKTA

Digər lüğətlərdə