SEHRLİ

SEHRLİ – ADİ Xan, Eloğlunun bir sehrli tütəyi var (A.Şaiq); Əsərdə adi hadisələr təsvir olunmuşdur.

SAZAQLI
SEVGİ

Digər lüğətlərdə