STALAKTİT
STANNİN
OBASTAN VİKİ
Stalaqmit
Stalaqmit — mağaranın tavanından damcılayan suyun buxarlanıb onun çöküntüsündən, başlıca olaraq əhəngdaşından mağaranın dibində əmələ gələn mineral maddə. Stalaqmit sırsıra formada olub altdan-yuxarı qalxır. Stalaqmit bəzən böyüyüb stalaktik ilə birləşir və mağara sütunu əmələ gətirir.
Lava stalaqmiti
Lava stalaqmiti (rus. сталагмит лавовый, ing. lava stalagmites) — böyük sütunvari formalı effuziv süxurlar kütləsi. Əsasi tərkibli az qatılıqlı lavanın köhnə lava örtüyü, yaxud lava axımının soyumuş səthi üzərində fəvvarəli püskürməsi zamanı yaranır.

Значение слова в других словарях