SUNUR

(Çənbərək)
tamah. – Sunur hörmətdən salır adamı camahat içində
SUNQULAMAX
SUODAX