TEŞƏ

(Tovuz)
ləklərin alağını təmizləmək üçün alət
TESTO
TEŞİ