TELƏÇİ

(Kəlbəcər)
heyvanın yeni doğulmuş balası öldükdə anası ölmüş başqa bir balanı ona isnişdirən adam. – Qəni kişi yaxşı teləçidi. Bizim gamuşın balası öldü, bir quzu telədi, elə isdiyidi kin, öz balası kimi
TELBƏ-TELBƏ
TELƏMƏX’