TELƏMƏX’

(Kəlbəcər)
1. isinişdirmək, alışdırmaq
2. ilişdirmək. – Yetim quzunu kürə qoyuna telədim. – Fatmanı Cəfərə telədilər
TELƏÇİ
TELFİRƏNGİ