Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ÇİÇEK

  çiçək, gül

  Tam oxu »
 • ÇİFT

  (-ti) qoşa, cüt; çift kürek çekme – qoşa avar çəkmə; çift adet – cüt ədəd cüt, qoşa

  Tam oxu »
 • ÇİFT SÜRMEK

  cüt sürmək

  Tam oxu »
 • ÇİFTÇİ

  əkinçi, cütcü

  Tam oxu »
 • ÇİFTLEŞMEK

  cütləşmək, qoşalaşmaq

  Tam oxu »
 • ÇİFTLİK

  (-ği) əkin yeri, mülk əkin sahəsi, mülk

  Tam oxu »
 • ÇİĞ

  bişməmiş çiy

  Tam oxu »
 • ÇİĞNEMEK

  çığnamaq, çiynəmək

  Tam oxu »
 • ÇİKLET

  (-ti) saqqız saqqız

  Tam oxu »
 • ÇİKOLATA

  şokolad

  Tam oxu »
 • ÇİL

  qarabağır

  Tam oxu »
 • ÇİLE

  I qəm, əzab; çile çekmek – qəm çəkmək II kələf, yumaq əzab, bəla, dərd, kələf, qəm, yumaq

  Tam oxu »
 • ÇİLEK

  (ği) çiyələk çiyələk

  Tam oxu »
 • ÇİLEKEŞ

  məzlum

  Tam oxu »
 • ÇİLİNGİR

  çilingər

  Tam oxu »
 • ÇİM

  alaq otu

  Tam oxu »
 • ÇİMDİK

  çimdik

  Tam oxu »
 • ÇİMEN

  çəmən

  Tam oxu »
 • ÇİMENTO

  sement

  Tam oxu »
 • ÇİNGENE

  qaraçı

  Tam oxu »
 • ÇİNİ

  kaşı

  Tam oxu »
 • ÇİNKO

  sink

  Tam oxu »
 • ÇİRKEF

  çirkab

  Tam oxu »
 • ÇİRKİN

  çirkin

  Tam oxu »
 • ÇİSELEMEK

  çisələmək

  Tam oxu »
 • ÇİŞ

  sidik

  Tam oxu »
 • ÇİŞİ GELMEK

  çişi gəlmək

  Tam oxu »
 • ÇİT

  (-ti) çəpər, hasar çəpər hasar

  Tam oxu »
 • ÇİTİLEMEK

  ovxalamaq, sürtmək

  Tam oxu »
 • ÇİTKUŞU

  gicitkən kəpənəyi

  Tam oxu »
 • ÇİVİ

  mismar mıx, mismar

  Tam oxu »
 • ÇİVİLEMEK

  1) mismarlamaq; 2) sancmaq, batırmaq, soxmaq (silahı) batırmaq, mismarlamaq, sancmaq, soxmaq

  Tam oxu »
 • ÇİY

  şey, şəbnəm, jalə jalə, şəbnəm, şeh

  Tam oxu »
 • ÇİZGİ

  cızıq, çizgi, xətt

  Tam oxu »
 • ÇİZME

  çəkmə; çizme kalıbı – çəkmə qəlibi çəkmə

  Tam oxu »
 • ÇİZMEK

  cızıq çəkmək, xətt çəkmək

  Tam oxu »
 • ÇOBAN

  çoban

  Tam oxu »
 • ÇOCUK

  (-ğu) uşaq, bala, övlad; çocuka ad koymak – körpəyə ad qoymaq; üç çocuku var – onun üç uşağı var bala, övlad, uşaq

  Tam oxu »
 • ÇOĞALMAK

  artmaq, çoxalmaq

  Tam oxu »
 • ÇOĞUL

  cəm, çoxlu

  Tam oxu »
 • ÇOĞULCU

  plüralist

  Tam oxu »
 • ÇOĞULCULUK

  plüralizm

  Tam oxu »
 • ÇOĞUNLUK

  çoxluq

  Tam oxu »
 • ÇOK

  çox

  Tam oxu »
 • ÇOKLUK

  cəm

  Tam oxu »
 • ÇOLAK

  çolaq

  Tam oxu »
 • ÇOLPAN

  venera

  Tam oxu »
 • ÇOLUK

  (-ğu) çoluk çocuk – ailə, arvad-uşaq, oğul-uşaq; çoluk çocuk sahibi – ailə sahibi

  Tam oxu »
 • ÇOLUK ÇOCUK

  ailə, arvad-uşaq, çoluq-çocuq, oğul-uşaq

  Tam oxu »
 • ÇOMAK

  çomaq

  Tam oxu »