Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • YIĞIN

  toplu, yığın

  Tam oxu »
 • YIĞMAK

  yığmaq

  Tam oxu »
 • YIKAMAK

  yumaq

  Tam oxu »
 • YIKICI

  dağıdan, təxribatçı

  Tam oxu »
 • YIKINTI

  viranəlik

  Tam oxu »
 • YIKMAK

  yıxmaq

  Tam oxu »
 • YIL

  il

  Tam oxu »
 • YILAN

  ilan

  Tam oxu »
 • YILDIRIM

  ildırım

  Tam oxu »
 • YILDIRMAK

  qorxutmaq, hədələmək hədələmək, qorxutmaq

  Tam oxu »
 • YILDIZ

  ulduz

  Tam oxu »
 • YILIŞIK

  üzə gülən, yaltaq

  Tam oxu »
 • YILMAK

  qorxmaq, çəkinmək çəkinmək, hürkmək, qorxmaq

  Tam oxu »
 • YIPRANMAK

  1) köhnəlmək, dağılmaq; 2) taqətdən düşmək, əldən düşmək əprimək, dağılmaq, köhnəlmək

  Tam oxu »
 • YIRTIK

  cırıq, yırtıq

  Tam oxu »
 • YIRTMAK

  cırmaq, yırtmaq

  Tam oxu »
 • YİĞİT

  igid

  Tam oxu »
 • YİNE

  yenə

  Tam oxu »
 • YİNELEMEK

  təkrar etmək, təkrarlamaq

  Tam oxu »
 • YİRMİ DÖRT SAAT

  sutka

  Tam oxu »
 • YİTMEK

  itmək, yox olmaq

  Tam oxu »
 • YİYECEK

  yeyəcək

  Tam oxu »
 • YOBAZ

  doqmatik

  Tam oxu »
 • YOĞUN

  sıx, qatı qatı, sıx, yoğun

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞMAK

  yoğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLUK

  (-ğu) sıxlıq; nüfus yoğunluku – əhalinin sıxlığı sıxlıq

  Tam oxu »
 • YOĞURMAK

  yoğurmaq

  Tam oxu »
 • YOĞURT

  qatıq, yoğurt

  Tam oxu »
 • YOK

  yox

  Tam oxu »
 • YOKLAMA

  yoxlama

  Tam oxu »
 • YOKSUL

  yoxsul

  Tam oxu »
 • YOKSUN

  məhrum

  Tam oxu »
 • YOKUŞ

  yoxuş

  Tam oxu »
 • YOL

  metod, üsul, yol

  Tam oxu »
 • YOLCU

  yolçu

  Tam oxu »
 • YOLDAŞ

  yoldaş

  Tam oxu »
 • YOLLAMAK

  yollamaq

  Tam oxu »
 • YOLLUK

  yol azugəsi, yol xərci

  Tam oxu »
 • YOLSUZLUK

  saxtakarlıq

  Tam oxu »
 • YONTMAK

  yonmaq

  Tam oxu »
 • YORGAN

  yorğan

  Tam oxu »
 • YORMAK

  yormaq, yozmaq

  Tam oxu »
 • YORULMAK

  yorulmaq

  Tam oxu »
 • YORUM

  icmal, şərh, izah; yorumdan kaçınmak – şərh eləməkdən boyun qaçırmaq icmal, izah, şərh

  Tam oxu »
 • YORUMCU

  şərhçi, icmalçı; radyo yorumcusu – radio şərhçisi icmalçı, şərhçi

  Tam oxu »
 • YORUMLAMAK

  kommentari vermək, izah etmək, şərh etmək

  Tam oxu »
 • YOZLAŞMAK

  pozulmaq

  Tam oxu »
 • YÖN

  cəhət, istiqamət, yön

  Tam oxu »
 • YÖNELMEK

  yönəlmək

  Tam oxu »
 • YÖNERGE

  təlimat

  Tam oxu »