UÇURMAQ

uçurmaq bax dağıtmaq

UÇUQ
UÇURUM

Digər lüğətlərdə