UĞATDI

(Qax)
avand
◊ Uğatdı olmax – avand olmaq. – İşinğız uğatdı olsun
UĞAT
UĞIRSAX