UMUXANIM

xanımın anası; xan arvadının anası; Anaxanım.
UMNİSƏ
URİYƏ