VAHİMƏLƏNDİRMƏ

Vahimələndirmək” dən f.is.
VAHİMƏLƏNDİRİLMƏK
VAHİMƏLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə