VAHİMƏLƏNMƏ

Vahimələnmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VAHİMƏLƏNMƏ qorxma — təşvişlənmə — dəhşətlənmə
VAHİMƏLƏNDİRMƏK
VAHİMƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə