VAXTDAN-VAXTA

zərf Arabir, bəzən, gah-gah, növbə ilə.
VAXTBAVAXT
VAXTINDA

Digər lüğətlərdə