VAXTLI-VAXTSIZ

zərf Hər vaxt, münasib və qeyri-münasib vaxtda. Vaxtlı-vaxtsız gəlmək.
– Nə görmüşəm bu dünyada hələ mən; Vaxtlı-vaxtsız bu dünyaya gələndən. S.Tahir.

VAXTLI-VAXTINDA
VAXTSIZ

Digər lüğətlərdə