VEDRƏLƏMƏ

dan.Vedrələmək”dən f.is.
VEDRƏCİK
VEDRƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə