VERDİRMƏ

Verdirmək”dən f.is.
VERBAL
VERDİRMƏK

Digər lüğətlərdə