VİCƏLƏNMƏK

f. Bədənində yüngül üşütmə hiss etmək.
O, şübhəli nəzərlərlə içəri girənləri süzüb, əllərini ovuşdurdu və vicələnirmiş kimi: – A bala, o pəncərəni örtün, – dedi. Kirpi”.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VİCƏLƏNMƏK vicələnmək bax üşümək
VİCƏLƏNMƏ
VİCVİCƏ

Digər lüğətlərdə