VİNTBURAN

is. Vinti burub bərkitmək və ya açmaq üçün alət.
Bıçağın üç-dörd tiyəsi, qayçısı, dırnaqtutanı, konservaçanı, vintburanı, tıxac çıxardanı vardı. M.Hüseyn.

VİNTAÇAN
VİNTLƏMƏ

Digər lüğətlərdə