VİNTLƏMƏK

f. Vintlə bərkitmək, vintlə bir şeyi başqa şeyə rəbt etmək.
VİNTLƏMƏ
VİNTLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə