VURĞUSUZ

sif. dilç. Vurğusu olmayan. Vurğusuz heca.
VURĞUN
VURĞUSUZLUQ

Digər lüğətlərdə