Adxokratiya

Adxokratiya — funksiyalara görə qruplaşdırılmış, ixtisaslaşmış çoxşaxəli komandaların işlədiyi rəsmi bir quruluşun olmaması ilə təyin olunan çevik, uyğunlaşa bilən və qeyri-rəsmi bir təşkilat formasıdır. bürokratiyanın əksinə işləyir[1]. Termin ilk dəfə 1968-ci ildə Uorren Bennis tərəfindən yazdığı Müvəqqəti Cəmiyyət kitabında irəli sürüldü, sonradan 1970-ci ildə Olvin Toffler tərəfindən yazılan Gələcəyin şoku kitabında istifadəsi ilə populyarlaşdı və o vaxtdan bəri təşkilatların (xüsusilə də onlayn təşkilatların) idarə edilməsi nəzəriyyəsində tez-tez istifadə olunmağa başladı. Konsepsiya Henry Mintzberq kimi akademiklər tərəfindən daha da inkişaf etdirilmişdir[2].

Adxokratiya qeyri-sabitliyə və kortəbiiliyə əsaslanan adaptiv, yaradıcı və çevik inteqrativ davranışla xarakterizə olunur. Bu xüsusiyyətlərin, adxokratiyanın yeni fikirlərə daha açıq olduğu halda, ənənəvi bürokratik təşkilatlardan daha sürətli reaksiya verməsinə imkan verdiyinə inanılır[3].

  1. Bennis, Warren. The Temporary Society. New York: Harper & Row. 1968. ISBN 9780787943318.
  2. Belmonte Martín, Irene. La modernización de la gestión tributaria local en España : el caso de Suma Gestión Tributaria de la Diputación de Alicante (1st). Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. 2016. səh. 178. ISBN 978-84-7351-557-3.
  3. Matei, Sorin Adam; Britt, Brian C. Specifying a Wikipedia-Centric Explanatory Model for Online Group Evolution and Structural Differentiation // Structural Differentiation in Social Media. Lecture Notes in Social Networks. 2017. 31–43. doi:10.1007/978-3-319-64425-7_3. ISBN 978-3-319-64424-0. ISSN 2190-5428.