İqtisadi planlaşdırma

İqtisadi planlaşdırma — məhdud bir maksimizasiya problemini həllini əldə etmək üçün təkrarlanan bir proseslə həll etmək üçün hesablama proseduruna əsaslanan bir resurs ayırma sistemidir. Planlaşdırma, bazar mexanizmi ilə müqayisədə təşkilatlar arasında və şirkətlər arasında resursların bölüşdürülməsinin bir mexanizmidir. Sosializm üçün paylama mexanizmi olaraq, iqtisadi planlaşdırma faktor bazarlarını iqtisadiyyatın istehsal aparatını təşkil edən bir-biri ilə əlaqəli ictimai təşkilatlar qrupu daxilində birbaşa mənbələrin paylanması proseduru ilə əvəz edir[1][2].

Xüsusi prosedur və yanaşmalardan asılı olaraq fərqlənən müxtəlif iqtisadi planlaşdırma formaları mövcuddur. Qərar qəbul edilməsində mərkəzləşmə və ya mərkəzsizləşmə səviyyəsi istifadə olunan planlama mexanizminin tipindən asılıdır. Bundan əlavə, mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma ilə mərkəzləşdirilməmiş planlaşdırma arasında fərq qoyula bilər[3]. Əsasən planlaşdırmaya əsaslanan iqtisadiyyata planlı iqtisadiyyat deyilir. Mərkəzləşdirilmiş şəkildə planlaşdırılmış iqtisadiyyatda resursların bölüşdürülməsi məhsula olan ehtiyacları müəyyən edən hərtərəfli istehsal planı ilə müəyyənləşdirilir[4]. Planlaşdırma həm də hökumətin inkişaf hədəflərinə çatmaq üçün müstəqil firmaların təşviq edilməsi üçün bazar alətlərindən istifadə etdiyi bazar iqtisadiyyatı zamanı göstərici planlaşdırma şəklində ola bilər[5].

Fiziki planlaşdırma (təmiz sosializmdə olduğu kimi) və maliyyə planlaşdırması (kapitalizm dövründə hökumətlər və özəl firmalar tərəfindən tətbiq olunduğu kimi) arasında fərq qoyula bilər. Fiziki planlaşdırma bölünmüş fiziki vahidlər baxımından iqtisadi planlaşdırma və koordinasiyanı, maliyyə planlaşdırma isə maliyyə vahidləri baxımından formalaşdırılmış planları əhatə edir.

Sosializmdə[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sosializmin müxtəlif modellərində müxtəlif iqtisadi planlaşdırma formaları təqdim edilmişdir. Kollektiv qərar qəbuletmə və bölünmüş məlumatlara əsaslanan mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma sistemlərindən istehsal planlarını tərtib etmək üçün ümumiləşdirilmiş məlumatlardan istifadə edən texniki mütəxəssislər tərəfindən idarə olunan mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma sistemlərinə qədərdir. Tamamilə inkişaf etmiş bir sosialist iqtisadiyyatında, demokratik şəkildə idarə olunan və ya təyin olunmuş mühəndis və texniki işçilər, maliyyə hesablamaları üçün heç bir ehtiyac və istifadə etmədən iqtisadiyyatı fiziki vahidlərdə koordinasiya edəcəklər. Sovet İttifaqının iqtisadiyyatı heç vaxt bu inkişaf mərhələsinə çatmadığından, mövcudluğu boyunca iqtisadiyyatını maliyyə baxımından planlaşdırırdı[6]. Bununla yanaşı, qeyri-maliyyə iqtisadiyyatının istehsal həcminə görə (yəni ümumi daxili məhsula nisbətən xalis maddi məhsul) fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün bir sıra alternativ göstəricilər hazırlanmışdır.

Ümumiyyətlə, sosialist istehsal planı kimi müxtəlif sosialist iqtisadi planlaşdırma modelləri qlobal miqyasda böyük dəyişikliklərdən asılı olduğu üçün qismən heç bir iqtisadiyyat tərəfindən tətbiq olunmamış nəzəri konstruksiyalar kimi mövcuddur. Əsas iqtisadiyyat və müqayisəli iqtisadiyyat sahəsi kontekstində sosialist planlama, bu iqtisadi sistemin bir sosializm növü, ya da dövlət kapitalizmi və ya sosialist olmayan üçüncü bir dövlət olmasından asılı olmayaraq ümumiyyətlə Sovet tipli bir əmr iqtisadiyyatı kimi başa düşülür. və kapitalist olmayan bir sistem növüdür.

Bəzi sosializm modellərində iqtisadi planlaşdırma bazar mexanizmini tamamilə əvəz edir, guya pul münasibətlərini və qiymət sistemini köhnəldir. Digər modellərdə planlaşdırma bazarlara əlavə olaraq istifadə olunur.

Sosialist planlaşdırma konsepsiyası[redaktə | mənbəni redaktə et]

Marksistlərin riayət etdikləri klassik sosialist iqtisadi planlaşdırma konsepsiyasına, ticarət müəssisələri tərəfindən qazanc əldə etmək üçün əlavə məhsul olaraq istehsal edilmək əvəzinə mal və xidmətlərin qiymətləndirildiyi, tələb olunduğu və birbaşa istifadə dəyərində istehsal olunduğu bir iqtisadi sistem daxil idi. İstifadəyə hazırlamaq fikri sosialist iqtisadiyyatının təməl tərəfidir. Buraya artıq məhsulun paylanması üzərində sosial nəzarət və ən geniş nəzəri formada maliyyə əvəzinə natural hesablama daxildir. Marksistlər üçün, xüsusilə planlaşdırma, əlaqəli istehsalçıların artıq məhsulu (mənfəəti) üzərində demokratik nəzarəti nəzərdə tutur[7]. Bu, sosialist planlı planlaşdırma konsepsiyasından fərqli olaraq ya iş dövrünü sabitləşdirmək (hökumətlər tərəfindən götürüldüyü zaman) ya da mənfəətin maksimum dərəcədə artırılması (firmalar tərəfindən götürüldükdə) məqsədilə planlı kapital yığılmasına əsaslanan kapitalist planlaşdırmadan fərqlənir. istifadə üçün məhsullar[8].

İnzibati əmr sistemi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Komandanlıq iqtisadiyyatı konsepsiyası planlı iqtisadiyyat və iqtisadi planlaşdırma anlayışlarından, xüsusən də komandanlıq iqtisadiyyatını (məsələn, keçmiş Sovet İttifaqında) komandanlıq iqtisadiyyatını üst rəhbərlikdə təşkil edilmiş ayrı bir kapitalist firma konsepsiyası ilə müqayisə edən sosialistlər və marksistlər tərəfindən fərqlənir; kimi bürokratik təşkilata əsaslanan inzibati modanın tənəzzülü kapitalist korporasiyada olan.

İqtisadi analitiklər Sovet İttifaqı iqtisadiyyatının əslində planlı iqtisadiyyatdan fərqli olaraq inzibati və ya əmrli iqtisadiyyat olduğunu iddia edirdilər, çünki planlaşdırma iqtisadiyyatda istehsal bölmələri arasında resursların bölüşdürülməsində operativ rol oynamırdı, çünki əslində bu əsas bölgü mexanizmidir. bir əmr və idarəetmə sistemi var idi. Sovet tipli iqtisadiyyatın daha dəqiq təsviri kimi inzibati-əmr iqtisadiyyatı termini geniş yayılmışdır[9].

Mərkəzləşdirilməmiş planlaşdırma[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mərkəzləşdirilməmiş iqtisadi planlaşdırma, istifadəçi səviyyəsində yuxarı bir məlumat axını ilə başlayan bir planlaşdırma prosesidir. Mərkəzləşdirilməmiş planlaşdırma tez-tez sosialist özünüidarə ideyasını, xüsusən də demokratik sosialistlər və libertarist sosialistlər tərəfindən tamamlayır.

Mərkəzsiz sosialist planlaşdırma modelləri üçün nəzəri postulatlar Karl Kautski, Rosa Lüksemburq, Nikolay Buxarin və Oscar R. Lange'nin fikirlərindən irəli gəlir[10]. Bu model, heç bir mərkəzi orqan olmadan iqtisadi qərarların verilməsi (işçilər və istehlakçılar tərəfindən) aşağıdan öz-özünə idarə olunmasını nəzərdə tutur. Bu, əksər hallarda direktivlərin yuxarı orqanlardan (planlaşdırma qurumlarından) agentlərə (bitki müdirlərinə) ötürülən, öz növbəsində işçilərə əmr verən direktiv inzibati planlaşdırma tərəfdarı olan ortodoksal marksizm-leninizm doktrinasına ziddir.

Mərkəzləşdirilməmiş planlaşdırmanın iki müasir modeli, iqtisadçı Maykl Albert tərəfindən hazırlanan iştirakçı iqtisadiyyatdır; və iqtisadçı Pet Devayn tərəfindən hazırlanmış koordinasiya edilmiş koordinasiya.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Vohra R. (2008) Planning. In: Palgrave Macmillan (eds) The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, London.
  2. Mandel, Ernest. "In defense of socialist planning". New Left Review. I (159). September–October 1986: 5–37. 2018-11-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-11-04. See also the PDF version Arxivləşdirilib 2022-01-08 at the Wayback Machine.
  3. Gregory, Paul R.; Stuart, Robert C. Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century. Boston: Houghton Mifflin. 2003. 23–24. ISBN 978-0-618-26181-9.
  4. Alec Nove (1987). "Planned economy". The New Palgrave: A Dictionary of Economics. vol. 3. pp. 879–880.
  5. Nielsen K. (2008) Indicative Planning. In: Palgrave Macmillan (eds) The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, London.
  6. Bockman, Johanna. Markets in the Name of Socialism: The Left-Wing Origins of Neoliberalism. Stanford University Press. 2011. səh. 35. ISBN 978-0-8047-7566-3.
  7. Schweickart, David; Lawler, James; Ticktin, Hillel; Ollman, Bertell. Definitions of Market and Socialism // Market Socialism: The Debate Among Socialists. New York: Routledge. 1998. 58–59. ISBN 978-0-415-91967-8.
  8. "Socialism: Utopian and Scientific". Marxists.org. 2020-07-02 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-11-04.
  9. Wilhelm, John Howard. "The Soviet Union Has an Administered, Not a Planned, Economy". Soviet Studies. 37 (1). 1985: 118–130. doi:10.1080/09668138508411571.
  10. Dowlah, Abu F. "Theoretical Expositions of Centralized versus Decentralized Strands of Socialist Economic Systems". International Journal of Social Economics. 19 (7/8/9). 1992: 210–258. doi:10.1108/EUM0000000000497.