YAĞMUR

yağmur bax yağış

YAĞMALANMAQ
YAĞMURLU

Digər lüğətlərdə