YADIŞ

“yad” ünsürü ilə başlanan adların əzizləmə forması.
VÜSLƏT
YADİGAR