YADİGAR

i. souvenir, keepsake; memory; əsrlərin ~ı the memory of centuries; bir kəsə nəyi isə ~ olaraq vermək to give* smth. as a keepsake / as a souvenir to smb.; ~ saxlamaq to keep* as a keepsake / a souvenir

YADIRĞATMAQ
YADLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə