YAHYA

Allah verdi, Tanrı bəxş etdi.
YAĞUBXAN
YAQUB