YARI

YARI – BÜTÖV Bağımızdakı dəfinəni çıxardıq. Yarısı sənin, yarısı mənim (C.Əmirov); Bunları bütöv mənə verin.

YARĞAN
YARIAC

Digər lüğətlərdə