YAZBİKƏ

yaz bikəsi, bahar gözəli, qızı.
YAZBƏHƏR
YAZÇİÇƏK