YAZNURƏ

yaz nuru, yaz işığı; nurlu, işıqlı yaz kimi qız.
YAZGÜLÜ
YEGANƏ