YETARƏ

bəs olar, kifayət edər; daha qız lazım deyil.
YENİLƏ
YETƏR