ZƏBƏRCƏD

zümrüdə bənzər yaşılımtıl rəngli qiymətli bir daş.
ZƏBƏR
ZƏBİBƏ

Digər lüğətlərdə