ZƏHRİ YARILMAQ

bax: bağrı yarılmaq.

ZƏHRİ-BAĞRI YARILMAQ
ZƏHRİNİ YARMAQ

Digər lüğətlərdə