ZƏRƏFŞAN

zər saçan, qızıl səpən; Günəş şüası paylayan.
ZƏRDANƏ
ZƏRƏNDAM

Digər lüğətlərdə